Šta ako nešto zapadne za bubanj veš mašine?

Servis veš mašina logo

Servis veš mašina

069/731 023 Beograd
Ocena 4.85/186
Ovlašćeni i dežurni servis za popravku veš mašina, dostupni 24h dnevno, čak i za vreme praznika

Ako nešto zapadne za bubanj veš mašine, to može biti frustrirajuće, ali postoje koraci koje možete preduzeti da rešite ovaj problem.

Pre nego što preduzmete bilo kakve korake, obavezno isključite veš mašinu iz struje kako biste izbegli rizik od povreda.

Isključite vodu.  Ako je veš mašina povezana sa dovodom vode, takođe isključite dotok vode. Izvucite predmete iz bubnja, ako možete da vidite predmet koji je zapao za bubanj, pokušajte ga pažljivo izvaditi rukom ili pincetom. Budite veoma pažljivi kako biste izbegli oštećenje bubnja ili sebe.

Demontirajte zadnju ili prednju ploču, ako ne možete lako pristupiti predmetu koji je zapao, možda ćete morati da demontirate zadnju ili prednju ploču veš mašine kako biste dobili bolji pristup. Ovo može zahtevati odvijanje vijaka i pažljivo uklanjanje panela. Pozovite naše vodoinstalatere.  Ako niste sigurni kako da se nosite sa situacijom ili ako ne možete da pristupite predmetu koji je zapao, najbolje je pozvati profesionalnog servisera za veš mašine ili servisnu službu. Pokušaj neprofesionalnog rukovanja može prouzrokovati više štete ili izazvati povrede.

 Kada demontirate delove veš mašine ili pokušavate izvaditi predmete iz bubnja, budite veoma pažljivi i pazite da ne oštetite druge komponente. Takođe, ako je vaša veš mašina pod garancijom, obratite se proizvođaču ili ovlašćenom servisu kako biste izbegli gubitak garancije.

Svakako vam naš servis stoji na raspolaganju. Tu smo za sve usluge  a sve popravke veš mašine. Radimo 24 sata, 7 dana u nedelji. Pokrivamo ceo Beograd i dolazimo za kratko vreme na adresu što je jako važno kod hitnih istuacija.