Servis veš mašina Višnjica

Servis veš mašina logo

Servis veš mašina

069/731 023 Beograd
Ocena 4.85/186
Ovlašćeni i dežurni servis za popravku veš mašina, dostupni 24h dnevno, čak i za vreme praznika

Kako vreme prolazi, delovi u veš mašini podležu propadanju. Ovo je prirodan proces koji se dešava usled redovne upotrebe i kontakta sa vodom, što dovodi do trošenja delova mašine. Mnoge domaćice se suočavaju sa problemom nepravilnog funkcionisanja vrata na veš mašini, koja mogu postati teška za otvaranje ili zatvaranje. 

Važno je napomenuti da mašina za pranje veša neće početi sa radom ukoliko vrata nisu potpuno zatvorena. Zbog toga je važno da ne pokušavate da pokrenete mašinu ukoliko primetite probleme sa vratima ili gumom u bubnju. Umesto toga, preporučljivo je pozvati servisera koji će zameniti oštećene delove i gumu na vratima, osiguravajući tako da vaša veš mašina bude u potpunosti funkcionalna.

Angažovanje profesionalnog servisera za zamenu delova na veš mašini je najbolji način da osigurate dugotrajnost i optimalno funkcionisanje vašeg aparata. Kvalifikovani serviseri imaju potrebno znanje i iskustvo da efikasno reše probleme sa vratima i gumom, pružajući vam mir i sigurnost u korišćenju vaše mašine za pranje veša.

Poverenje stručnjacima je ključno kada su u pitanju popravke veš mašine, jer to osigurava da se problemi reše na pravi način, bez dodatnih komplikacija ili oštećenja. Bez obzira na prirodu problema, možete se osloniti na profesionalne servisere da pruže kvalitetnu uslugu i očuvaju funkcionalnost vašeg aparata.

Popravka veš mašina  Višnjica

Ukoliko majstor proceni da je tunel guma glavni krivac, zbog kog mašina neće da se zatvori, on će je skinuti i zameniti novom. Tunel guma ima funkciju da napravi dihtung, tako da voda u bubnju, tokom procesa pranja ne može da izađe napolje.

Ukoliko je ona oštećena ili se pocepala nakon puno godina korišćenja, majstor će je zameniti, potpuno novom u skladu sa modelom mašine. Ukoliko su na tunel gumi manja ili veća oštećenja, voda će naći svoj put i cureti, zbog čega će oštetiti druge delove i onemogućavati pravilan rad mašine.

Majstor za popravku mašina za pranje veša Višnjica

Sam proces popravke veš mašine i zamene tunel gume izgleda tako što majstor prvo povlači tunel gumu, ka unutra. Po potrebi se skida gornji poklopac, u zavisnosti od veš mašine. Majstor će nakon skidanja poklopca skinuti čeličnu oprugu koja drži gumu, a tek nakon toga se skida kompletna tunel guma sa veš mašine. Nova tunel guma se pažljivo namešta u žljeb, tako da pravilno prianja i napravi dihtung. Nakon nameštanja tunel gume, majstor će vratiti oprugu na novu tunel gumu.

Ovlašćeni serviser za veš mašine u Višnjici

Svaku popravku radije prepustite stručnjacima, nego amaterima, jer vam se može desiti da platite mnogo više novca nego što ste planirali. Ovlašćeni servisi nude profesionalnu uslugu za koju dobijate i račun i garanciju. Ove pogodnosti su posebno važne pravnim licima koji moraju uvek da imaju veš mašine potpuno spremne, kao što su npr. perionice veša, kojima je profesionalna i brza ulsuga veoma važna, jer im od nje zavisi i posao. Zato kada birate, izaberite ovlašćeni servis koji je u neposrednoj blizini vaše lokacije, kako bi majstor mogao za kratko vreme da stigne kod vas, što je naročito važno za hitne intervencije.