Puštanje veš mašine u rad

Servis veš mašina logo

Servis veš mašina

069/731 023 Beograd
Ocena 4.85/186
Ovlašćeni i dežurni servis za popravku veš mašina, dostupni 24h dnevno, čak i za vreme praznika

Na žalost mnogi ljudi naprave grešku u vezi sa upotrebom veš mašine, tako što žure da je što pre uključe i provere kako ona radi.

Ukoliko nemate nikoga da vas posavetuje, veoma lako možete napraviti fatalnu grešku, tako što ćete oštetiti samu veš mašinu ili neke od njenih vitalnih delova. Na žalost ova oštećenja nisu pokrivena garancijom, jer je u uputstvu, koje dobijate uz mašinu, sve lepo napisano.

Detaljno pročitajte uputstvo


Svaki kupac je dužan da detaljno prouči uputstvo, koje ide uz veš mašinu. Modeli veš mašine se razlikuju po nekim delovima, ali suštinski funkcionišu isto.

Prvi korak - skinite blokadu sa veš mašine


Blokada služi za siguran transport veš mašine, kako se bubanj ne bi oštetio.

Važno je da pre puštanja veš mašine u rad, obavezno skinete blokadu, jer se bubanj može oštetiti, a tada nije moguće koristiti veš mašinu. Oštećenja mogu biti jako velika, čak tolika da potpuno unište bubanj, tako da veš mašina postane neupotrebljiva.

Creva i priključci za povezivanje


Još jedna komponenta o kojoj morate voditi računa jesu i creva i priključci koje je potrebno pravilno povezati uz veš mašinu. Ona služe da se veš mašina poveže na odvod.

Proučite programe za pranje veša


Nepravilnim odabirom programa, takođe možete oštetiti veš mašinu. Dobro proučite programe, jer je potrebno da program bude odgovarajuć za svaki tip veša. U suprotnom možete oštetiti, kako sam veš tako i bubanj.

Pozovite majstora za povezivanje veš mašine, ako niste sigurni


Najisplativije rešenje jeste da pozovete majstora za veš mašine, koji će vam povezati veš mašinu na pravilan način.

To je mnogo bolja opcija, nego da pokušavate sami da povežete i priključite veš mašinu, a da tom prilikom nešto pokvarite, jer tada cena popravke može biti mnogo veća od same usluge masjtora,a može se desiti da napravite velika oštećenja, posle kojih više nećete moći da koristite veš mašinu.