Šta kada mašina izbaci grešku na displeju a vrata ne mogu da se otvore?

Servis veš mašina logo

Servis veš mašina

069/731 023 Beograd
Ocena 4.85/186
Ovlašćeni i dežurni servis za popravku veš mašina, dostupni 24h dnevno, čak i za vreme praznika

Ukoliko ne možete da otvorite vrata od veš mašine nakon završenog ciklusa pranja, to znači da je došlo do određenog kvara u veš mašini. Možda ne znate ali vrata od veš mašine se ne mogu otvoriti dok program radi, a tek nakon nekoliko minuta o završetka programa možete otvoriti vrata. Ukoliko dođe do greške i ne možete da otvorite vrata od veš mašine i izvučete veš, moguće je da je problem u ovih nekoliko situacija.

U slučaju da ste otvoriili vrata dok je mašina radila ili pre isteka dva minuta po završetku programa mašina se može zablokirati i sprečiti vas da otvorite vrata. Pročitajte uputstvo kako bi utvrdili kada možete otvoriti vrata po završetku programa.

Ukoliko se na displeju prikaže greška nakon samo nekolio minuta od početka pranja, to može ukazivati na nekoliko kvarova u veš mašini.

Možete pokušati sa ciklusom ispiranja, možete isključiti i ukljuiti mašinu pa pokušati ponovo ili pozvati majstore iz našeg servisa.

Greška koja se pojavljuje na displeju može uazivati na pokvareni programator, na pobrkane funkcije koje bi programator trebalo da uradi ali zbog kvara one se ne odvijaju predviđenim tokom i mogu izazvati kvarove na delovima mašine.

Kvarovi mogu biti brojni, zato ćete tešk sami rešiti problem, već pozovite naše majstore. Oni će doći na vašu adresiu i uraditi preciznu dijagnostiku. Kada se kvar utvrdi, u zavisnosti od prirpde kvara, majstor može popravititi ili zameniti sporne delove u mašini. Nakon popravke radi se provera veš mašine i tada bi veš mašina trebalo da radi besprekorno.