Popravka programatora za veš mašinu

Servis veš mašina logo

Servis veš mašina

069/731 023 Beograd
Ocena 4.85/186
Ovlašćeni i dežurni servis za popravku veš mašina, dostupni 24h dnevno, čak i za vreme praznika

Ovlašćeni servisi za veš mašine, rade jednostavne i kompleksne popravke, kada su u pitanju veš mašine. Jedna od najčešćih je, popravka programatora, koja je sve traženija, jer napretkom tehnologije, moderne veš mašine su unapređene novim funkcijama i programima pranja, tako da su programatori sve kompleksniji, potreba za njihovom popravkom sve učestalija.

Funkcije programatora u veš mašini


Pomoću različitih programa zadajemo veš mašini različite funkcije, koje su u sklopu određenog programa pranja. Kada uključimo program pranja koji služi za pranje veša na najvišim temperaturama, to podrazumeva dostizanje visoke temperature za koju je zadužen grejač. Pranje osetljivog veša podrazumeva niže temperature, manje obrtaje, za šta su opet zaduženi različiti delovi u veš mašini.

Možemo reći, da programator upravlja različitim delovima u veš mašini. Svi delovi u veš mašini rade sinhronizovano, pa kad dođe do kvara programatora, dešava se da se i drugi delovi mašine pokvare, jer ne rade na odgovarajući način.

Programator je zadužen za sve procese tokom jednog ciklusa pranja, od ubacivanja vode u veš mašinu, do zagrevanja vode, centrifuge, izbacivanja otpadne vode i drugo. Kada se desi kvar na programatoru, ne možemo da izaberemo određeni program pranja, ili ćemo odabirom jednog programa, prebaciti na drugi program, što nam nikako nije od koristi.

Programatora i panela ima puno. Oni se razlikuju od modela i brenda veš mašine, ali je njihova funkcija ista. Najčešće se dešava da se pokvari neka od komponenti na elektronici. Elektronika je ta koja upravlja hidrostatom, grejačem, motorom, pumpom i drugim delovima, pa majstori obično nju prvo popravljaju.

Procesor kao ključni deo  programatora u veš mašini


U sklopu servisa programatora može se raditi ili zamena ili popravka programatora. Kada je u pitanju popravka programatora, ključan je pregled procesora. Procesor mora pregledati električar, koji ispituje kontakte na njemu. putem unimera, električar ispituju vrednosti i na taj način se otkriva kvar. Ukoliko električar ustanovi da je kvar suviše veliki i kompleksan a programator oštećen, on će nastojati da poštedi klijenta nepotrebnih troškova i da mu ukaže da je potrebna zamena programatora u veš mašini.

Popravka programatora u veš mašini


Programator je veoma kompleksan deo veš mašine, a budući da upravlja gotovo svim procesima i delovima u mašini, veoma je važno da on besprekorno funkcioniše.

Programator možete sačuvati i sami, tako što ćete pravilno koristiti programe, baš kao što je navedeno u uputstvu. Važno je da budete upoznati sa različitim programima koji se koriste za različite teksture materijala. Ukoliko pokušavate da prekinete program, pre nego što je on završio, ako otvarate vrata veš mašine, pre zvuka za završtak rada veš mašine, možete ozbiljno oštetiti programator.

Zato prvo počnite od vaše obuke, a ako vam programi nisu jasni, pitajte masjtora sve što vas zanima. na taj način ćete odložiti mnogobrojne popravke u vašoj veš mašini.